Bemmel

Refenties Bemmel en omstreken:

Sleepdakkapel eerste dakkapel Dakkapel Bemmel

 

 

 

 

Hoe werkt het?

Vraag meteen een offerte aan

Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van wat u wilt bouwen. Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebt u voor veel bouwwerken geen vergunning meer nodig.

Vergunningsvrij bouwen

In het algemeen hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf, als het bijgebouw niet hoger is dan 5 meter. Daarnaast gelden voor een dakkapel of dakraam aan de voorkant strengere regels dan voor een dakkapel aan de achterkant.

De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan en voldoen aan de eisen in het Besluit omgevingsrecht:

  • dakkapellen
  • dakraam

Weigeringsgronden

In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriĆ«le besluiten (B&W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
  • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
  • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B&W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.