Cuijk

polyester dakkapelDakkapellen Cuijk

 

 

 

Dakkapellen Cuijk

Van veel verguningen naar één

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning vraagt u met één aanvraagformulier bij de gemeente Cuijk aan. Digitaal of op papier. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, met eenduidige eisen. Voor de vergunningen die u in één keer aanvraagt is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Met de Wabo wordt bovendien de categorie vergunningvrije bouwwerken groter.

Een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw;

Beleid: Indien een beeldkwaliteitsplan aanwezig is in het gebied, dient hieraan getoetst te worden. Indien geen beeldkwaliteitsplan aanwezig is, dient per geval beoordeeld te worden of de dakkapel of dakopbouw past in de omgeving en wat de effecten zijn voor omwonenden.

Vraag meteen een offerte aan