Nijmegen

Dakkapel Lindenholt NijmegenDakkapel IJsbeerstrDetail dakkapeldakkapel nijmegenvoordeur nijmegen

 

 

 

 

 

 

 

Vraag meteen een offerte aan

Vraag meteen een offerte aan

Dakkapel plaatsen in Nijmegen en omstreken

Niet alleen in grote gemeenten als Nijmegen heeft men een welstandsnota, maar ook in gemeenten en plaatsen als Bemmel, Cuijk en Grave. De welstandsnota omschrijft de richtlijnen op het gebied van ondermeer dakkapellen. De richtlijnen in Nijmegen zijn grotendeels overeenkomstig met de kleine dorpen en steden. Een dakkapel plaatsen op de achtergevel is welstandsvrij, dat wil zeggen dat een vergunning niet hoeft te worden aangevraagd, behalve bij monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten. Dakkapellen op de voorgevel zijn in de regel niet vergunningsvrij te plaatsen, in Nijmegen geldt dat ook voor dakkapellen op de zijgevel.

Dakkapellen in Beuningen, Druten of Groesbeek

Dakkapellen mogen in gemeente Nijmegen de voor- of zijgevel voor maximaal 50% bestrijken, deze norm wordt ook vaak in andere gemeenten toegepast, zoals in Beuningen, Druten of Groesbeek. De dakkapel kan in gemeente Nijmegen echter ook niet breder worden gemaakt dan 3 meter. Net als iedere andere Nederlandse gemeente wordt in Nijmegen ook gestreefd naar uniforme exemplaren en horizontale rangschikking van lijnen bij dakkapellen. Een dakkapel in Nijmegen mag niet hoger worden gemaakt, dan 1,5 meter en het boeiboord mag hierbij niet hoger zijn dan 25 centimeter, ook moet de dakkapel gecentreerd worden in het dakvlak.

Dakkapel vergunning in Elst, Tiel of Wijchen

De hoogte van de legeskosten zijn in het zuiden van de provincie Gelderland vele malen hoger, dan in het noorden van Noord-Brabant. Het is opmerkelijk dat voor een dakkapel vergunning in Oss vele euro’s minder aan legeskosten hoeft te worden betaald, dan bijvoorbeeld in Nijmegen. In gemeente Nijmegen wordt een tarief gehandhaafd van 4,77%, dat is zelfs nog iets lager dan in gemeente Wijchen, waar het tarief 5,05% bedraagt. De percentages in andere Gelderse gemeenten rondom Nijmegen zijn lager. Gemeente Elst hanteert een percentage van 3,85% en in gemeente Tiel wordt een percentage van slechts 1,58% aangehouden.

Dakkapellen bezichtigen in de stad Nijmegen

De afbeelding op deze webpagina vertoont een dakkapel aan de Terracottastraat in Nijmegen. Bij de dakkapel zijn alle richtlijnen die staan beschreven in de Nijmeegse welstandsnota verwerkt. De dakkapel overspant de helft van het dakvlak, de detaillering van de erker van de woning is verwerkt in de detaillering van het boeiboord van de dakkapel. De kozijnen van de dakkapel zijn ook gelijk aan de kozijnen van de woning, want zowel de kozijnen van de woning als van de dakkapel hebben roeden in/op het glas. De dakkapel is alleen niet gecentreerd in het dakvlak, maar is wel een halve meter verwijderd van het hart van de woningscheiding.