Wijchen

Referenties Wijchen en omstreken:

Dakkapel wijchenpolyester dakkapellen Dakkapel blauw Sleepdakkapel

 

 

 

 

Procedure omgevingsvergunning.
Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van zo’n dakkapel kan echter niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet. Op deze site leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.


De voor- en achterkantbenadering

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.


Geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig

 Voor het vergunningvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

 1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;

2. de dakkapel heeft een plat dak;

3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter;

4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet1;

5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok2;

6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak3;

7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, vergunningvrij worden geplaatst;

8. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
dakvoet het laagste punt van een schuin dak. 2 Daknok: het hoogste punt van een schuin dak. 3 Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.

offerte button